نرم نرمک
آشفته دلم.

 در دلگرمی های جهان

نگاهی باش بر دلم

نگذار در کما بمانم

نرم نرمک بر غمکده ام سامان ده

دخترک خورشیدم تو برایم جهانی باش[ پنجشنبه 15 اسفند 1392 ] [ 11:35 ق.ظ ] [ لیلی ] [ نظرات() ]