تبلیغات
دریاب - کوه

کوهگلبوته های خنده اش کلمات را از ذهنم پراند

از نگاهش کیش ومات شدم

زبانم بند امد.

از ناچاری با کوه هم صحبت شدم

گفتم قدرت وایستادگی داره

بعداز تمام شدن  آخرین حرفم

ناگهان دیدم کوه شروع ریزش کرد[ سه شنبه 13 اسفند 1392 ] [ 04:57 ب.ظ ] [ لیلی ] [ نظرات() ]