فلک

فریاد از عشق

واپسین روزهای آشنای

از آن روز که شاخه بلند درخت آرزوهایت سر به فلک میزند.

وبا آن شاخه ها تمام حجم آسمان را پر میکنی

وچنان فرهادی شوی برای لیلی

که زمین وزمان را  به هم میدوزی.

 وبرگ ریزان خود را فدای تار تار موی یگانه محبوبت  میکنی

گوشواره اش از گل برگ شقایق

پیرهنش از جنس حریر

بالای سرش چک چک ابر بهار

گل باران یاس فرش زیر پایش

تو چه کردی فرهاد

لیلی ات مست وخرابات تو شد


 [ دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ] [ 07:50 ق.ظ ] [ لیلی ] [ نظرات() ]